ETN Danmark i Europa B

Kursusindhold

Kurset som helhed gennemgår forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark og Europa inden for de sidste 3-400 år. Gennem undervisningen kommer deltagerne tæt på dagliglivet i mange forskellige erhverv og livsformer. Undervisningen integrerer flere analytiske vinkler, som fx magt, køn, menneskets reproduktion, organisations-former, ideologi, økonomi, kultur og konsumtion.

Engelsk titel

ETN Denmark in Europe B

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Forelæsninger og diskussion

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Den studerende kan medbringe en disposition på 12 normalsider for fremlæggelsen til selve eksaminationen samt eventuelt illustrerende materiale.
Kriterier for bedømmelse

Se studieordning -  Aktuelle studierodninger

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0