ETN Danmark i Europa A

Kursusindhold

Kurset giver et grundlæggende kendskab til forskelle i samfundsformer og levevis i Danmark, med udblik til Europa inden for de sidste 3-400 år. Den studerende får kendskab til kulturel variation og forandring på tværs af tid og rum, herunder de forskellige livsformers karakteristika og relationer til hinanden, ligesom det er en del af undervisningen, at den studerende lærer at formidle denne viden mundtligt. Tematisk omhandler kurset de feudalt dominerede standssamfunds såvel som de moderne samfunds opbygning og udformning.

Engelsk titel

Denmark in Europe A

Uddannelse

Europæisk etnologi

Undervisningen tilrettelægges som forelæsninger samt præsentation og diskussion af spørgsmål og standpunkter, der kommer til udtryk i litteraturen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Den fri mundtlige prøve består i en mundtlig sagsfremstilling på baggrund af materialet set i lyset af den øvrige del af pensum, såvel som en dialog på basis heraf.
Materialet tæller 1/3 i bedømmelsen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Materialet såvel som evt. noter/disposition til den mundtlige prøve kan medbringes. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • Total
  • 0