DAN; Håndskriftstudier: At læse og udgive håndskrevne tekster

Kursusindhold

Kurset giver en bred introduktion til kodikologi, palæografi, videnskabelig tekstudgivelse og boghistorie med særlig fokus på nordiske håndskrifter i københavnske samlinger.

Engelsk titel

Manuscript Studies: Reading and Editing Handwritten Texts

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende
Ved en tilfredsstillende gennemførelse af kurset får den studerende viden og praktisk erfaring inden for:

 • Palæografi: identifikation og læsning af de skrifttyper, som blev brugt fra middelalderen og frem til tidlig moderne tid (fra den karolingiske minuskelskrift til gotiske skrifttyper), og datering af håndskrifter på grundlag af skrifttypen.
 • Kodikologi: beskrivelsen af middelalderlige og tidligt moderne håndskrevne bøger, deres form, funktion og historie.
 • Tekstkritik: lokaliseringen og identifikationen af tekstvidnerne (afskrifterne) af et specifikt værk, kollationeringen for varierende læsemåder af disse og endelig placeringen af dem i et stamtræ (stemma codicum).
 • Tekstudgivelse: forberedelsen af en endnu uudgiven tekst med henblik på digital eller trykt udgivelse.

 

Den studerende vil dertil opnå indsigt i filologiens historie, fra førmoderne tid, klassisk filologi (Lachmann, Bédier and Cerquiglini) til Ny/Materiel Filologi.


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Ved en tilfredsstillende gennemførelse af kurset får den studerende viden og praktisk erfaring inden for:

 • Palæografi: identifikation og læsning af de skrifttyper, som blev brugt fra middelalderen og frem til tidlig moderne tid (fra den karolingiske minuskelskrift til gotiske skrifttyper), og datering af håndskrifter på grundlag af skrifttypen.
 • Kodikologi: Basisviden om middelalderlige og tidligt moderne håndskrevne bøgers karakteristika, deres form, funktion og historie.
 • Tekstkritik: Basisviden om tekstkritikkens historie og arbejdsmetoder, bl.a. brugen af kollationering, fællesfejl, emendation, stemma codicum, læsevarianter i apparatus, samt at kunne redegøre for forskellige udgavetyper.


Den studerende vil dertil opnå indsigt i filologiens historie, fra førmoderne tid, klassisk filologi (Lachmann, Bédier and Cerquiglini) til Ny/Materiel Filologi.

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 


Alle studieordningerne findes her.

Kurset, der undervises på og af de ansatte ved Den Arnamagnæanske Samling (NorS), en af verdens største samlinger af nordiske håndskrifter, har form af forelæsninger på engelsk, workshops og særlige fremvisninger, såvel som besøg på andre samlinger i København (fx Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivet). De Arnamagnæanske håndskrifter, hvoraf de ældste er fra 1100-tallet og de yngste fra 1800-tallet, er skrevet på forskellige sprog, islandsk, dansk, norsk, svensk og latin, og dertil på de europæiske modersmål, hvorfor de studerende i valget af det håndskrift, som de arbejder med i kursusopgaverne, har mulighed for fokus på forskellige sprog og perioder (de studerende kan fx arbejde med islandske, danske, latinske eller tyske håndskrifter fra alle perioder). De studerende kan også søge om dispensation til at aflevere opgaver på andre sprog end dansk.
Kurset giver den studerende hands-on erfaring i arbejdet med håndskrifter under vejledning af erfarne specialister, og det giver grundlæggende træning i at bruge håndskriftsamlinger, at lokalisere, identificere og beskrive håndskrifter. Der vil blive lagt særlig vægt på at læse og afkode håndskrifterne (dvs. palæografi, skrifttyper og forkortelseskonventioner i vestlige håndskrifter), og metoder til konsekvent kopiering eller transskription af håndskrifter med henblik på digital eller trykt udgivelse, herunder editionsvidenskabelig teori og metode, tekstkritik m.m.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5