DAN; Medier - Medieteori og metode: Udvekslinger og synergier mellem populær- og finkultur

Kursusindhold

Finkulturen og populærkulturen har i moderniteten haft et til tider anstrengt forhold til hinanden. Finkulturens folk har dømt populærkulturen ude og opfattet den som skadelig, fordummende eller i visse tilfælde samfundsnedbrydende. Omvendt er finkulturen blevet opfattet som snobbet, elitær og uforståelig. Men anskuer man det 20. og 21. århundredes kulturhistorie, er det interessant, i hvor høj grad de to kulturer har befrugtet og inspireret hinanden i en stadig vekselvirkning. Moderne kunst og finkultur har lånt og adopteret udtryk og genrer fra populærkulturen, mens populærkulturen sultent har skævet til kunstens og finkulturens magi og prestige. Kontakten mellem de to hænger tæt sammen med udviklingen af de moderne massemedier, som har eksponeret et stadig større publikum for kulturelle produkter. Mange har med større eller mindre held forsøgt at udbrede den ’rigtige’ kultur til de ’udannede’. Det er fx sket ved forskellige kunststøtteordninger, biblioteker og – for radio og tv’s vedkommende – ved public service-tiltag.

 

På dette kursus skal vi arbejde analytisk, teoretisk og kreativt med sondringen mellem populærkultur og finkultur – og hermed beslægtede begreber som kitsch, kulturindustri, subkultur og ’den altædende kulturforbruger’ m.m.

 

Kursets empiriske genstand vil bestå af en broget palet af både danske litterære tekster, film og tv-serier, plakater, pladeomslag, tegneserier og popsange fra det 20. og det 21. århundrede. Den teoretiske og analytiske tilgang vil ligeledes være tværfaglig og bestå i kombination af metoder fra moderne medie- og kulturteori og sociologi m.m.

 

På kurset undersøger vi forholdet mellem fin- og populærkulturen i de sidste omkring 100 år og fokuserer på de udvekslinger mellem dem, der i høj grad også har fundet sted. Og vi stiller spørgsmålet: Er forskellen mellem fin- og populærkultur under afvikling.

 

Den teoretiske og analytiske tilgang vil ligeledes være tværfaglig og bestå i kombination af metoder fra moderne medie- og kulturteori og sociologi m.m. I kursets pensum vil indgå teoretiske tekster af bl.a. Clement Greenberg, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Kirsten Drotner, Stuart Hall, Pierre Bourdieu, Hans Hertel, Andreas Huyssen, John Storey, Susan Sontag, Friedrich Kittler og Mike Savage.

 

Engelsk titel

Media theory and method: Exchanges and synergies between popular and high culture

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • karakterisere, formidle, reflektere over og analysere samspillet og synergien mellem finkultur og populærkultur under inddragelse af relevante begreber fra moderne kulturteori, sociologi og medieteori


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende:
Eksaminanden kan:

 • karakterisere, formidle, reflektere over og analysere samspillet og synergien mellem finkultur og populærkultur under inddragelse af relevante begreber fra moderne kulturteori og sociologi

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning baseret med vægt på gruppearbejde, hvor de studerende i semesterets løb arbejder med et antal mindre portfolioopgaver og med peergrading.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5