DAN; Medier - Tværmedialitet: Film, serier og genrer: Den komplekse genrefortælling på tværs af medier

Kursusindhold

Kurset undersøger komplekse genrefortællinger på tværs af medier - i film og tv-serier – set i et æstetisk perspektiv. Det er med fokus på audiovisuelle genrefortællinger der tager de klassiske genrer under kærlig behandling og som er karakteriseret af æstetisk kompleksitet, runde karakterer, samfundskritiske agendaer og auteur-markeringer. Genrefilmen udmærker sig op gennem filmhistorien ved at spille en central rolle for nytænkning af filmens æstetiske udtryk som fx med artfilmens gennembrud tilbage i 1960erne. Også i den aktuelle filmkunst og i den tredje guldalders komplekse serier er genren stadig et centralt afsæt på tværs af fin- og populærkultur, artfilm og mainstream i både dansk og international sammenhæng.

Teoretisk giver kurset en indføring i de grundlæggende genreteoretiske tilgange ligesom vi også går i dybden med udvalgte genreteorier som bl.a. krimi og melodrama, fantasy, horror og sci-fi - men også film noir og genrehybrider som fx drama-komedie. Det bliver også en teoretisk undersøgelse af, hvordan de udfordrende genrefortællinger ofte trækker på artfilmens æstetiske virkemidler, i både audiovisuel stil og narrative struktur, ligesom teorier om karakterengagement, refleksivitet og intertekstualitet inddrages.

På kurset skal vi både arbejde med genreteorierne som afsæt for konkrete analyser af genrefiktionerne og inddrage andre teorier indenfor æstetik og kulturteori, som kan belyse de forskellige film og tv-serier i en bredere kontekst. Hvilke konkrete film og tv-serier som vi skal arbejde med på kurset vil fremgå af den endelige semesterplan.

Engelsk titel

Film, serials and genres: The complex genre narrative in a cross-media perspective

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål
Den studerende kan demonstrere:

Viden om:

 • genreteoriernes samt genrefilm og tv-seriers væsentligste problemstillinger
 • centrale film og tv-genrer og de væsentlige begreber indenfor teorierne og de analytiske metoder
 • de centrale genreanalytiske værktøjer
 • genreteoriernes historiske dimension.


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for genrefilm og tv-serier på en klar og nuanceret måde og med brug af begreberne i konkrete analyser
 • redegøre for genreteorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende genreteorier som analytiske værktøjer på film og tv-serier

 

Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere genrefilm og tv-serier i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for genrefilm og tv-serier selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Dialogbaseret holdundervisning som kræver aktiv deltagelse også i form af gruppearbejde, studenteroplæg og mindre analyseopgaver. Peerfeedback vil indgå både i forbindelse med oplæg og i arbejdet med den skriftlige eksamensopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5