DAN; Medier - Medieæstetik og -historie: Den personlige mediefortælling - fra performativ dokumentarisme til Instagram

Kursusindhold

På kurset analyserer vi hvordan den personlige mediefortælling kommer æstetisk til udtryk og kommunikeres indenfor de faktuelle mediegenrer indenfor både film, tv, radio/podcasts og de sociale medier. Karakteristisk for det såkaldte ‘præsentationelle regime’ er at det har den personlige afsender som omdrejningspunkt, men hvordan det personlige udfoldes æstetisk og kommunikativt og hvad det bruges til er meget forskelligt.

De medietekster som vi skal arbejde med bruger den personlige mediefortælling til at sætte fokus på kulturkritik, videnskabskommunikation eller politisk aktivisme. Og de specifikke mediegenrer som undersøges er fx performativ dokumentar, der har instruktøren som både afsender og deltager, essayfilm, hvor refleksionen kan være både undersøgende, politisk og personlig, portræt-dokumentarfilm og -serier om kendte personer indenfor kultur, videnskab og politik, og persona-drevne radioprogrammer/pod-casts og blogs, og profiler på sociale medier som YouTube og Instagram.

Teoretisk bliver det en kombination af genreteorier om dokumentarisme, blogs, pod-casts og sociale medier, æstetiske og sociologiske teorier, kulturteorier og teorier om berømthedskultur og om medieret selv-præsentation. Fokus er derfor både på diskussion af teorierne og hvordan de kan informere den kritiske analyse af konkrete personlige mediefortællinger.

Engelsk titel

Media aesthetics and History: The personal medianarrative – form performative documentary to Instagram

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål fpr BA-studerende

Den studerende kan demonstrere:

Viden om

 • æstetiske og sociologiske teorier og teorier om faktuelle mediegenrer og medierede selv-præsentationer og disse teoriers væsentligste problemstillinger
 • de centrale faktuelle medie-genre-analytiske værktøjer
 • de faktuelle mediegenrers historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for faktuelle mediegenrer og teorier om medieret selv-præsentation på en klar og nuanceret måde og med brug af begreberne i konkrete analyser
 • anvende faktuelle mediegenreteorier og teorier om medieret selv-præsentation som analytiske værktøjer konkrete faktuelle medier

 

Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere de faktuelle mediegenrer og medieret selvpræsentation i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for faktuelle mediegenrer og medieret selv-præsentation selvstændigt og på videnskabelig vis
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed.

 

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Den studerende kan demonstrere:

Viden om

 • æstetiske og sociologiske teorier og teorier om faktuelle mediegenrer og medierede selv-præsentationer og disse teoriers væsentligste problemstillinger
 • centrale teorier og de væsentlige begreber, teorier og analytiske metoder indenfor faktuelle mediegenrer
 • de centrale faktuelle medie-genre-analytiske værktøjer
 • de faktuelle mediegenrers historiske dimension.

 

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for faktuelle mediegenrer og teorier om medieret selv-præsentation på en klar og nuanceret måde og med brug af begreberne i konkrete analyser
 • redegøre for faktuelle mediegenrer og teorier om medieret selv-præsentation og at kunne diskutere begge dele selvstændigt
 • anvende faktuelle mediegenreteorier og teorier om medieret selv-præsentation som analytiske værktøjer konkrete faktuelle medier

 

Kompetencer til at:

 • fokusere på og perspektivere de faktuelle mediegenrer og medieret selvpræsentation i en samtidig og historisk dimension
 • formulere og belyse nye problemstillinger inden for faktuelle mediegenrer og medieret selv-præsentation selvstændigt og på videnskabelig vis
 • tage stilling til videnskabelige resultaters holdbarhed og rækkevidde
 • sammenfatte og formulere sig med præcision og klarhed.
   

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Dialogbaseret holdundervisning som kræver aktiv deltagelse også i form af gruppearbejde, studenteroplæg og mindre analyseopgaver. Peerfeedback vil indgå både i forbindelse med oplæg og i arbejdet med den skriftlige eksamensopgave.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5