DAN; Medier - Mediekultur og medieforbug: Medier og sport

Kursusindhold

Kurset udforsker, hvordan sport i stigende grad og på stadigt flere forskellige måder er blevet 'medialiseret'. Vi undersøger dels, hvordan store sportsbegivenheder tager form som globale mediebegivenheder. Dels hvordan sport opleves og diskuteres i lokale kontekster, herunder hvordan fankulturer og -fællesskaber udfolder sig i det digitale mediemiljø. Kurset vil fokusere på både professionel sport, amatørsport og e-sport, og på sport i massemedier og i sociale netværksmedier. Der anvendes teoretiske perspektiver om bl.a. fankulturer, aktivisme, selvfremstilling, tværmedialitet, celebrityteori og medieøkologi.

Engelsk titel

Media & sport

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for væsentlige mediehistoriske og mediekulturelle tendenser og diskutere disse i relation til det digitale mediemiljø
 • Analysere samspil mellem medier og sport
 • Anvende medieteoretisk viden til at analysere og selvstændigt diskutere mediekulturelle og mediebrugsmæssige perspektiver på sport
 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af fremstilling eller brug af sport.

 

Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende

Eksaminanden kan:

 • Redegøre for væsentlige mediehistoriske og mediekulturelle tendenser
 • Analysere samspil mellem medier og sport
 • Anvende medieteoretisk viden til at analysere mediekulturelle og

  mediebrugsmæssige perspektiver på sport

 • Anvende relevante metoder til at udforme og gennemføre medieteoretiske analyser af fremstilling eller brug af sport.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning, projektarbejde individuelt og i grupper.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5