DAN; Litteratur: Den eksistentielle bølge i dansk litteratur fra Pontoppidan til Helle Helle

Kursusindhold

Kurset giver en bred indføring i den danske litteratur fra slutningen af 1800-tallet til i dag, som sætter det eksistentielle i centrum for den litterære undersøgelse. På kurset skal vi dels diskutere, hvad det vil sige, at litteraturen primært er eksistentiel (frem for eksempelvis politisk eller formalistisk), dels skal vi læse nogle kanoniske eksempler på eksistentiel litteratur fra de sidste ca. 100 års litteraturhistorie inden for såvel prosa som lyrik og dramatik. Endvidere skal vi fokusere på sammenhængen mellem æstetik og eksistenstematik, hvor litteraturfaglige begreber som modernisme, realisme, postmodernisme og metamodernisme vil komme i spil. Endelig skal vi se på, hvordan den eksistentielle litteratur i Danmark har udviklet sig gennem forskellige faser, fra den solipsistiske fase over den etiske og sociale fase til den dialektiske fase, som vi finder i nutiden. Samtidig med at kurset giver indblik i en væsentlig strømning i dansk litteratur, vil det præsentere forskellige teorier til læsning og fortolkning af det eksistentielle tema i litteraturen.

 

Grundbog på kurset vil være Marianne Stidsens Rilkes engle. Eksistentialismen i går – i dag – i morgen fra 2016 (anskaffes). Der vil desuden blive udfærdiget et digitalt kompendium med supplerende teoretiske tekster. Deltagerne må selv påregne at skulle anskaffe de romanværker, der indgår i pensum.

Engelsk titel

The Existential Wave in Danish Literature from Pontoppidan to Helle Helle

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for og dybtgående diskutere den eksistentielle litteraturs vigtigste æstetiske såvel som tematiske kendetegn samt redegøre for de forskellige faser, den gennemløber i dansk litteraturhistorie fra slutningen af 1800-tallet og frem til nutiden.
 • med afsæt i den teoretiske redegørelse for den eksistentielle litteraturs særlige kendetegn og udvikling i en dansk litteraturhistorisk sammenhæng formulere et selvstændigt undersøgelsesspørgsmål inden for feltet.
 • Med brug af de i den teoretiske redegørelse fremlagte begreber og forståelsesrammer analysere og fortolke en eller to litterære tekster i lyset af undersøgelsesspørgsmålet.


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • redegøre for den eksistentielle litteraturs vigtigste æstetiske såvel som tematiske kendetegn samt redegøre for de forskellige faser, den gennemløber i dansk litteraturhistorie fra slutningen af 1800-tallet og frem til nutiden.
 • med afsæt i den teoretiske redegørelse for den eksistentielle litteraturs særlige kendetegn og udvikling i en dansk litteraturhistorisk sammenhæng formulere et selvstændigt undersøgelsesspørgsmål inden for feltet.
 • Med brug af de i den teoretiske redegørelse fremlagte begreber og forståelsesrammer analysere og fortolke én litterær tekst i lyset af undersøgelsesspørgsmålet.

 

Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

 

Alle studieordningerne findes her.

Forelæsning, holdundervisning, oplæg samt gruppearbejde

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5