DAN; Litteratur: Fyrtårne. Moderne dansk lyrik efter 1870

Kursusindhold

Kurset giver en grundig introduktion til strømninger og perioder i dansk lyrik efter 1870 via nærlæsning af digte i kanoniserede forfatterskaber fra J.P. Jacobsen over bl.a. Sophus Claussen, Johs. V. Jensen, Ole Sarvig, Thorkild Bjørnvig og Inger Christensen til Peter Laugesen, Henrik Nordbrandt og Dan Turèll. Sidst i kurset skal vi i fællesskab udvælge og diskutere nyere kanonkandidater blandt de seneste årtiers lyrikere. 

Engelsk titel

Beacons. Modern Danish Poetry After 1870

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • fortolke centrale tekster i dansk lyrik efter 1870
 • præsentere og diskutere de vigtigste strømninger og perioder i moderne dansk lyrik
 • demonstrere kendskab til centrale moderne lyrikeres placering og ry i dansk litteraturhistorieskrivning
 • analysere lyriske tekster med særlig hensyn til retoriske og tematiske forskelle mellem traditionelle og moderne værker
 • reflektere over det enkelte værks forhold til forskellige analytiske og teoretiske tilgange


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • fortolke centrale tekster i dansk lyrik efter 1870
 • demonstrere kendskab til de vigtigste strømninger og perioder i moderne dansk lyrik samt centrale forfatterskabers placering og ry i dansk litteraturhistorieskrivning
 • analysere lyriske tekster med særlig hensyn til retoriske og tematiske forskelle mellem traditionelle og moderne værker


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5