DAN; Litteratur: Vredens stemmer – raseri og konflikt i nyere kritik og litteratur

Kursusindhold

Der er langt fra det lavmælte og alligevel hårdt insisterende faderopgør i Kim Leines Kalak (2007) til det fuldtonede lyriske raseri i Maja Lee Langvads Hun er vred (2014). Alligevel finder man fællestræk i værkerne.

 

En række af de mest interessante stemmer i ny dansk litteratur er karakteriseret ved deres raseri eller iboende vrede. I kurset går vi på opdagelse i værkerne og søger efter genkommende mønstre i arbejdet med at kortlægge vredens former. Vi arbejder i den forbindelse med et bredt udvalg af metodisk-analytiske værktøjer

 

Med udgangspunkt i et analytisk-historisk nedslag på Aksel Sandemoses En flygtning krydser sit spor (1933) anskuer vi dele af den nyere litteratur i et konfliktteoretisk perspektiv. Ud over Leine og Lee Langvad kommer vi også forbi Yahya Hassan, Jan Sonnergaard m.fl.

 

Vi dykker derudover ned i litteraturkritikkens verden og undersøger vredens og konfliktens former hos en af årtusindskiftets mest markante danske kritikere Lars Bukdahl. I forbindelse med vores undersøgelse af litteraturkritikken gæsteforelæser en anden markant kritiker, nærmere bestemt lektor Erik Skyum-Nielsen under overskriften ’Kritik, konfrontation og konflikt’.

 

Det litteraturteoretiske udgangspunkt for kurset er Hans-Georg Gadamers Sandhed og metode som læses i dybden og konfronteres kritisk med tekster af Gérard Genette og Paul de Man. Arbejdet med de teoretiske kernetekster suppleres med en introduktion af moderne konfliktteori og konflikthåndtering, som gør det muligt for deltagerne at reflektere dybtgående over konflikter i de læste primære tekster med udblik til faktiske konflikter. Derudover konsulterer vi Senecas klassiske analyse af vrede.

 

Grundbogen på kurset er Mie Femø og Svend Skriver (red.): Metodekogebogen: 130 analysemetoder fra humaniora og samfundsvidenskab, U Press, Kbh. 2019. Derudover benyttes elektronisk kompendium.

Engelsk titel

Voices of Anger – rage and conflict in new criticism and literature

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan i opgaven demonstrere:

Indgående viden om:

 • vrede stemmer i nyere kritik og litteratur
 • hermeneutisk, dekonstruktiv og narratologisk teori
 • udvalgt dansk og international konfliktteori
 • et antal analytisk-metodiske værktøjer


Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere væsentligste problemstillinger om emnet vrede stemmer inden for nyere litteratur og kritik på en klar og nuanceret måde og med brug af relevante teoretiske begreber
 • redegøre analytisk-reflekteret for hermeneutisk, dekonstruktiv, narratologisk eller anden relevant teori og diskutere teorierne selvstændigt
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer fagligt overbevisende på relevant materiale


Kompetencer til at:

 • undersøge og analysere vrede og konflikter i litteratur samt faktiske konflikter
 • formulere og belyse problemstillinger om vrede og konflikt i litteratur evt. med perspektiv til faktiske konflikter
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer fagligt overbevisende på relevant litterært materiale
 • tage stilling til andres og egne resultaters holdbarhed og rækkevidde


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan i opgaven demonstrere:

Viden om:

 • vrede stemmer i nyere kritik og litteratur
 • hermeneutisk, dekonstruktiv og narratologisk teori
 • udvalgt konfliktteori
 • et mindre antal analytisk-metodiske værktøjer
   

Færdigheder i at:

 • præsentere og diskutere væsentligste problemstillinger om emnet vrede stemmer inden for nyere litteratur og kritik på en klar måde og med brug af relevante teoretiske begreber
 • redegøre for hermeneutisk, dekonstruktiv, narratologisk eller anden relevant teori og diskutere teorierne
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer på relevant materiale


Kompetencer til at:

 • undersøge og analysere vrede og konflikter i litteratur samt faktiske konflikter
 • formulere og belyse problemstillinger om vrede og konflikt i litteratur evt. med perspektiv til faktiske konflikter
 • anvende analytisk-metodiske værktøjer på relevant litterært materiale


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med en blanding af forskellige undervisningsformer, forelæsninger og individuel opgavevejledning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5