DAN; Litteratur - Litteraturen i praksis: Dansk litteratur på Wikipedia

Kursusindhold

Wikipedia er igennem de sidste 10 år blevet en af de vigtigste vidensplatforme i verden. Ved at crowdsource leksikonets vidensproduktion til brugerne er det lykkedes leksikonet at opbygge en imponerende og ofte ret godt vedligeholdt og opdateret vidensbase, som har vist sig resistent over for disinformation, i stand til at rumme diskussion og selvkritik i og i stand til at ekspandere leksikonet i mangfoldige retninger.

 

Imidlertid lider leksikonet af den oplagte svaghed, at det i omfang og dybde er bestemt af brugergruppens engagement, og det efterlader nogle gange specialiserede vidensområder dårligt repræsenterede. Et sådant område er den danske litteratur.

 

Kurset sigter imod at bringe deltagernes viden om dansk litteratur i spil i forhold til Wikipedia. Formålet er dels at lære de studerende at bemestre leksikongenren i al dens besværlige mangfoldighed og dels at løfte det faktiske niveau i Wikipedias repræsentation af dansk litteratur.

Engelsk titel

Literature and practice: Danish Literature on Wikipedia

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • præsentere og diskutere de væsentligste problemstillinger vedrørende leksikongenren på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber
 • Diskutere forholdet mellem det analoge og det digitale leksikon
 • Diskutere forholdet mellem det centralredigerede og det crowsourced leksikon
 • selvstændigt skrive og redigere artikler større litterære artikler på Wikipedia
 • analysere egen og andres praksis i fremstillingen af litterære emner på Wikipedia og deltage konstruktivt i diskussionen af samme på Wikipedias diskussionssider


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • redegøre for udvalgte nøglebegreber vedrørerende leksikongenren
 • selvstændigt skrive og redigere litterære artikler på Wikipedia
 • analysere egen og andres praksis i fremstillingen af litterære emner på Wikipedia

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 


Alle studieordningerne findes her.

Undervisningen veksler imellem forelæsninger, gruppediskussioner og skriveøvelser samt diskussioner af skriveøvelsernes resultater.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5