DAN; Litteratur - Litteraturteori: Dansk litteraturkritik efter 1960

Kursusindhold

Med udgangspunkt i Marianne Stidsens Levende litterater. Samtaler om kritikkens guldalder (2018) giver kurset et overblik over væsentlige strømninger i dansk litteraturkritik de sidste 60 år. Kurset falder i to dele. Først sporer vi via bogens interviews indflydelsesrige teorier, metoder og problemstillinger, som vi derefter uddyber forståelsen af ved at gå til kritikernes egne tekster (og den litteratur, de behandler).

Engelsk titel

Literary Theory: Danish Criticism After 1960

Uddannelse

Dansk (dette kursus kan også tages under den gymnasierettede profil på kandidatuddannelsen i Dansk)

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • give en teoretisk informeret analyse af centrale tekster i dansk litteraturkritik efter 1960

 • præsentere og diskutere vigtige danske litteraturkritikere efter 1960 og deres teoretiske tilhørsforhold

 • demonstrere overblik over nyere litteraturteoretiske strømninger og deres ligheder og forskelle

 • reflektere over forholdet mellem primærtekst, kritisk tekst og dennes teoretiske position


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende
Eksaminanden kan:

 • give en analyse af centrale tekster i dansk litteraturkritik efter 1960

 • præsentere og diskutere vigtige danske litteraturkritikere efter 1960 og deres teoretiske tilhørsforhold

 • demonstrere kendskab til nyere litteraturteoretiske strømninger

 • vise indsigt i forholdet mellem kritiske tekster og deres teoretiske grundlag


Studieordninger
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen
 

BA-tilvalg:
2019-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg) 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5