DAN; Dansk sprog for udlændinge: Skriftsprog og talesprog

Kursusindhold

På kurset skal der arbejdes med en variation af sproglige genrer og discipliner inden for dansk skrift-  og talesprog: grammatik (morfologi og syntaks), semantik, ordforråd (herunder idiomatik), retskrivning, stilistik, pragmatik. Der skal arbejdes med disciplinerne ud fra læste tekster, men kurset vil hovedsagelig være praktisk anlagt med vægt på øvelser. Der skal arbejdes med skriftligt dansk i form af ugentlige opgaver med vægt på oversættelsesøvelser. Derudover skal der arbejdes med udtale i sproglaboratorium.

 

Engelsk titel

Danish Language for foreign students

Målbeskrivelse

Faglige mål

Eksaminanden kan:

 • indsamle og dokumentere relevante data for analysen af en bestemt problemstilling inden for det valgte sproglige emne, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet,
 • afgrænse, analysere og præsentere et selvvalgt sprogligt emne inden for dansk tale- eller skriftsprog og diskutere de teoretiske/analytiske forudsætninger.    


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:

KA-tilvalg:
2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning

3 timers holdundervisning og 1 times sproglaboratorium

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5