DAN; Dansk som andetsprog: Kultur og sprog

Kursusindhold

Kurset giver den studerende: 

Viden om og forståelse af: 

 • centrale teorier om kultur og sprogbrug i lokal og global kontekst samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur, ideologi og undervisning, herunder den historiske og forskningsmæssige udvikling inden for området interkulturel kommunikation 
 • forestillinger om det nationale (herunder forestillinger om danskhed) i historisk såvel som aktuelt perspektiv.

 

Færdigheder i at:

 • anvende relevante begreber og paradigmer til beskrivelse af konkrete eksempler på situeret sprogbrug i interkulturel kommunikation i en dansk kontekst.

 

Kompetencer i at: 

 • analysere relationer mellem sproglige flertal og mindretal på samfunds-, institutions- og individplan (herunder i undervisningssituationer) i en dansk kontekst 
 • analysere, vurdere og diskutere tekster og talt sprog af relevans for fagområdet (fx pædagogisk materiale, herunder evalueringsredskaber, som fx tests, styringsdokumenter, debatindslag og medieindslag) 
 • anvende relevant metode i forhold til fagområdet.
Engelsk titel

Culture and language

Uddannelse

Dansk som andet- og fremmedsprog

Målbeskrivelse

Faglige mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præcist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt 
 • anvende emnekursets analytiske værktøjer sikkert og præcist på relevant materiale.


Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • redegøre for centrale teorier om kultur og kommunikation samt om relationer mellem sprog, identitet, kultur og undervisning 

 • analysere konkrete eksempler på tekster, som relaterer til fagområdet såsom styringsdokumenter, debatindlæg, interviews, artikler, pædagogisk materiale, herunder diagnosticeringsredskaber (tests mv.) med udgangspunkt i en teoretisk problemstilling.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen


BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Der undervises torsdage 9-12 i lokale 22.1.62.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5