DAN; Dansk som andetsprog: Elevsprogsbeskrivelse

Kursusindhold

Kurset giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Engelsk titel

Learner Language Analysis

Uddannelse

Dansk som andet- og fremmedsprog

Målbeskrivelse

Faglige mål for KA-studerende

Eksaminanden kan:

 • beherske emnekursets begrebsdannelser og bruge dem nuanceret og præcist 
 • redegøre for centrale teorier og metoder inden for emnet og diskutere dem selvstændigt 
 • anvende emnekursets analytiske værktøjer sikkert og præcist på relevant materiale.


Faglige mål for BA-studerende

Eksaminanden kan:

 • analysere, forklare og vurdere sproglige træk i dansk som andet- og fremmedsprog i tale og skrift.
   

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:


Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2015-ordningen
 

KA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

Dansk som andet- og fremmedsprog 2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Der undervises tirsdage 9-12 i lokale 24.4.11.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5