DAN; Kommunikation: Procesledelse og facilitering af mundtlig kommunikation (tidligere Procesledelse og interaktion)

Kursusindhold

Kurset handler om facilitering af sociale processer - lige fra tilrettelæggelsen af et fantastisk idéudviklingsmøde i en lille virksomhed til organisering af en 3-årig forandringsproces i en større organisation. Alle disse processer er med til at skabe en organisation, og ved at involvere medarbejdere i udviklingen af den, får de større ejerskab til det, der foregår. Derfor har ledere og rådgivere stor fokus på hensigtsmæssig tilrettelæggelse af organisationens interne og eksterne processer.

På dette kursus lærer du at facilitere store og små processer, hvor mennesker skal fra et A til et B. Du lærer at lave drejebøger og lede projekter, og du får forståelse af, hvordan samtalebaserede metoder kan bruges til at skabe ny erkendelse hos andre, eller få dem til at se på samarbejdet med deres kolleger på en ny måde. Kurset bygger på teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, etnometodologi og pædagogik.

Disse kompetencer kan du bruge til at lede møder, tilrettelægge workshops og organisere længere forløb med erklærede formål såsom ejerskab, samarbejde, forandring eller innovation. Det er noget, som flere og flere jobtyper kræver kendskab til, men som særligt er relevant for kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter.

Dagene er lange, men indeholder mange skift, pauser og energizers. Undervisningen er dels organiseret omkring fem lange seminardage, der har workshopformat, og dels organiseret omkring arbejdet med en case.

Alle undervisningsgange tilstræbt organiseret med et mix af teori og metode, øvelser og diskussion, besøg og gæster, og der er et løbende fokus på at knytte det teoretiske an til konkret praksis. Det sidste udrettes gennem arbejdet med en stor case, som kursets øvelser knyttes til, og som holdet arbejder sammen om hele semestret. Ved semestrets afslutning skal holdet facilitere en workshop for en rekvirent, der vil hjælpes fra et A til et B. Det kan fx være en udviklingsworkshop.

Underviser på kurset er Professor Mie Femø Nielsen, der har lang erfaring i at arbejde med facilitering af professionelles interaktion.

Kurset er en del af BA-tilvalgspakken Medarbejderkommunikation.
Læs mere om Kommunikation på NorS her.

Engelsk titel

Process management and facilitation of oral communication

Målbeskrivelse

Faglige mål for BA-tilvalgsstuderende

Eksaminanden kan:  

 • redegøre for udvalgte nøgletemaers begreber og modeller, 

 • vise i en praktisk situation, hvordan velvalgte teoretiske positioner og 
modeller kan bringes i anvendelse over for problemstillinger vedrørende procesledelse og herigennem bidrage til at udvide forståelsen af situationen og dens handlingsmuligheder, 

 • give forslag til ledelse af konkret proces.

Kursusspecifikke mål for KA-studerede

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

BA-tilvalg:
Medarbejderkommunikation, 2019-ordningen (NB! Kurset hedder Procesledelse og interaktion i studieordningen)

Kandidatuddannelser:
2015-ordningen
2019-ordningen


KA-tilvalg
2019-ordningen

Holdundervisning

Inden første undervisningsgang forventes bogen Samtaleanalyse, af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen, læst. Derudover vil pensum være en række artikler, som kan downloades gratis fra bl.a. kb.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Hvis kurset tages som Specialiseringsmodul 3 på Dansk KA 2015-ordningen eller som Danskfagligt emne 1 på Dansk KA 2019-ordningen, er der dog ekstern censur.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HDAK0003FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Gitte Gravengaard   (11-717c6b806f78716b6b7c6e4a727f7738757f386e75)
Gemt den 02-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students