DAN; Valgfag 5: København fra bosted til mødested. Modernitet og mangfoldighed

Kursusindhold

København har gennem de seneste 500 år været det urbane centrum i Danmark og som sådan har byen haft en mangfoldighed af forskellige funktioner og betydninger: som fæstning og residensby for konge og statsadministration; som handels- og arbejdsplads; som social smeltedigel og kontaktzone for forskellige samfundsklasser, sprog og kulturer; som turistmål; og som kulisse for historiske begivenheder, politiske omvæltninger og stormfulde forelskelser. København er det alt sammen, og byens geografi af steder, gader, pladser og bygninger emmer af erindringer og spor af det liv som har gjort byen til det den er.

 

På dette kursus skal vi arbejde tværfagligt med betydningen af København som sted og som levet og sanset erfaring – sådan som den kommer til udtryk i sprog og lyde, byrum og bygningsværker, litteratur, sange og film.  

 

Vi skal analysere hvordan København er blevet sat i scene hos forfattere som H.C. Andersen, Herman Bang, Emil Bønnelycke, Tove Ditlevsen, Dan Turèll og Morten Pape, og vi skal lytte til, hvordan nutidens mangfoldige København kommer til orde i sang- og raptekster af bl.a. Natasja, Ulige Numre, Nik & Jay, Raske Penge, Peter Sommer, Rasmus Nøhr og Jokeren.

 

Sproget i København i det 20. århundrede afspejler tidens klassesamfund med et højsocialt, borgerligt københavnsk og et lavsocialt arbejderkøbenhavnsk. Vi skal lytte til eksempler på forskellige slags sprog fra perioden, f.eks. talt af arbejdere på Christianshavn og fruer på Østerbro, men vi skal også stifte bekendtskab med den særlige Amagerdialekt, som i dag er uddød. Vi skal derudover undersøge, hvordan nutidens mangfoldige København manifesterer sig sprogligt, f.eks. i multietnisk ungdomssprog.

 

Det teoretiske grundlag for kurset er den moderne litterære stedteori eller kulturgeografi som interesserer sig for, hvordan steder opstår og opnår betydning i sammenhæng med menneskers liv og historie. Dette teoretiske udgangspunkt kombineres med sociolingvistiske og kultursociologiske teorier om sprogforandring som udtryk for social forandring og mobilitet.

 

Arbejdsformerne på kurset vil udgøres af en broget buket af aktiviteter, forelæsninger, studenteroplæg, byvandringer og feltarbejde i byrummet samt besøg på Københavns Museum og andre relevante udstillinger.

Engelsk titel

Modernity and diversity

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål

Eksaminanden kan:

 • Arbejde tværfagligt med et emne, dvs. inddrage relevante metoder og perspektiver fra forskellige fagtraditioner til belysning af et afgrænset emne.
 • Karakterisere og analysere det københavnske byrums historiske udvikling i relation til begreber som modernisering, urbanisering, migration og gentrificering
 • Analysere stedets betydning og funktion i litterære tekster
 • Analysere skiftende tiders kulturelle repræsentationer af København i relation til begreber som kollektiv erindring og national identitet
 • Have tilegnet sig teoretisk viden om stedsbegrebet og dets anvendelse i litterær og sproglig analyse
 • Have kendskab til metoder til analyse af sproglig variation
 • Have udviklet kritisk sans i analysen af sproglig variation
 • formidle forskningsbaseret viden om kursets emne


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordning på Dansk:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning med en blanding af forelæsning, oplæg og gruppearbejde

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5