DAN; Litteraturhistorie

Kursusindhold

Litteraturhistorie introducerer dig til hovedlinjerne i dansk og nordisk litteraturhistorie og til samspillet med den historiske og kulturelle kontekst fra oldtiden til ca. 1870. Du lærer at analysere og perspektivere litteraturhistoriske nybrud og at reflektere over danskfagets litteraturhistorie ved at diskutere dets centrale begreber og se dem i en historisk sammenhæng.

Oversigt over Fællesforelæsninger:

Mandage 10-12 i auditorium 23.0.50

 

3. feb.                  Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 1

 

10. feb.                Johnny Kondrup: Oversigt over danske litteraturhistorier 2

 

17. feb.                 Annette Lassen: Islændingesagaerne

 

24. feb.                 Vibeke A. Pedersen: Folkeviser

 

2. mar.                  Peter Zeeberg: Dansk litteratur på latin

 

9. mar.                  Marita A. Nielsen: Reformationslitteratur

                             

16. mar.                Torben Jelsbak: 1600-tallets baroklitteratur

 

23. mar.                Erik Skyum-Nielsen: Brorson og pietismen

 

30. mar.                Jens Bjerring-Hansen: Borgerlig offentlighed i 1700-tallet

 

20. apr.                  Henrik Blicher: Følsomhedens former

 

27. apr.                 Krista Rasmussen: Pensumopgivelser, litteratursøgning    

                             og hjælpemidler

 

4. maj                    Johnny Kondrup: Litteraturhistoriske myter 

                              om Oehlenschlägers romantiske gennembrud

 

11. maj                  Sophie Wennerscheid: Kierkegaard og 1800-tallets

                             ’seksualmoral’

 

18. maj                  Lasse Horne Kjældgaard: Den sene guldalder

Engelsk titel

Literary History

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5