DAN; Sprog og kontekst

Kursusindhold

Sprog og kontekst giver dig viden om fonetik, semantik, pragmatik, sproglig variation samt forholdet mellem udtale og skrift i dansk, og du får forståelse af dansk sproghistorie samt for norsk og svensk. Du lærer at analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i sammenhængende tekster (mundtlige, skriftlige og multimodale). Du opnår færdighed i at analysere kommunikationsbegivenheder ud fra viden om disses indlejring i bredere sociale kontekster samt variation og forandring i dansk fra middelalderen til nutiden.

 

Oversigt over fællesforelæsninger

Tirsdage kl. 13-15, lok. 23.0.50.

 

Uge

Dato

Forelæser og emne

6

4/2

Forelæsning v/ John Tøndering: Artikulation og grundlæggende lydskrift

7

11/2

Forelæsning v/ Nicolai Pharao: Danske konsonanter og vokaler

8

18/2

Forelæsning v/ Ruben Schach­ten­haufen: Schwa-assimilation og spontantale

9

25/2

Forelæsning v/ Holger Juul: Lyd og skrift

10

3/3

Forelæsning v/ Malene Monka: Norsk

11

10/3

Forelæsning v/ Bjarne Simmels­kjær Hansen: Svensk

12

17/3

Forelæsning v/ Jan Heegård Petersen: Leksikalsk semantik

13

24/3

Forelæsning v/ Elisabeth Engberg-Pedersen: Sætningssemantik

14

31/3

Forelæsning v/ Michael Lerche Nielsen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie I

16

14/4

Forelæsning v/ Anne Mette Hansen: Dansk sprog og sprogsamfunds historie II

17

21/4

Forelæsning v/ Marie Maegaard: Sproglig variation i det danske sprogsamfund

18

28/4

Forelæsning v/ Søren Beck-Nielsen: Interaktion

19

5/5

Forelæsning v/ Dorthe Duncker: Pragmatik I

20

12/5

Forelæsning v/ Nina Møller Andersen: Pragmatik II

 

 

Engelsk titel

Language and Context

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsning

Det anbefales kraftigt, at den studerende forud for undervisningen har viden, færdigheder og kompetencer svarende til fagelementet grammatik og tekst.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5