DAN; Gymnasierettet BA-Sidefag: Grammatik og tekst

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

Fællesforelæsninger E19 tirsdag 13-15 Auditorium 23.0.50:

03.09.2019        Introduktion til sprogvidenskab (Jan Heegård Petersen)

10.09.2019        Mundtlige og skriftlige genrer (Bettina Perregaard)

17.09.2019        Retorisk analyse og argumentation (Jacob Thøgersen)

24.09.2019        Retskrivning og sprogplanlægning (Sabine Kirchmeier)

01.10.2019        Introduktion til grammatik (Tanya Karoli Christensen)

08.10.2019        Orddannelse (Jan Heegård Petersen)

22.10.2019        Sætningsled og syntagmer (Tanya Karoli Christensen)

29.10.2019        Topologi (Tanya Karoli Christensen)

05.11.2019        Ledsætninger og perioder (Torben Juel Jensen)

12.11.2019        Grammatik og dansk retskrivningsnorm (Torben Juel Jensen)

19.11.2019        Tekstlingvistik (Bettina Perregaard)

26.11.2019        Kommunikationsteori (Dorthe Duncker)

03.12.2019        Sproglig stilistik (Jan Heegård Petersen)

10.12.2019        Opsamling: Grammatik og tekst (Dorthe Duncker)

 

 

 

Engelsk titel

Grammar and Text

Uddannelse

Dansk (kurset kan både tages som BA-sidefag og som BA-tilvalg)

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-sidefag:

2019-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Studieordningerne findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

Det er muligt at deltage på kurset i basisgrammatik som ligger på føglende dage og tider:

Uge 38 og 39 tirsdag: 9-11 lokale 27.0.9
Uge 38-40 torsdag: 10-12 lokale KUA 2 15A.0.13
Uge 40 fredag: 14-16 lokale KUA2 15A.0.13

Skriftlig
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5