DAN; Litteraturanalyse

Kursusindhold

Litteraturanalyse giver forståelse af litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver. Du tilegner dig viden om litteraturens hovedgenrer og om litteraturanalysens seks hoveddimensioner: udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik. Du lærer at beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi. Du lærer desuden at formidle dine analytiske iagttagelser og reflektere teoretisk og metodologisk over andres analyser.

 

Fællesforelæsninger E19:

 

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • littarære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver
 • litteraturanalysens seks hoveddimensioner (udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik)
 • litteraturens hovedgenrer og de relevante undergenrer
 • grundlæggende teorier og metoder inden for litterær analyse

 

Færdigheder i at

 • beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi
 • formidle egne analytiske iagttagelser
 • tilegnelse af teoretisk-metodologisk refleksion over andres analyser

 

Kompetencer til at

 • analysere litterære tekster med hertil knyttet faglige refleksion

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 bundne hjemmeopgaver på i alt 11-15 normalsider
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5