DAN; Litteraturanalyse

Kursusindhold

Litteraturanalyse giver forståelse af litterære teksters opbygning, æstetiske virkemidler og funktioner, herunder deres sproglige og mediemæssige perspektiver. Du tilegner dig viden om litteraturens hovedgenrer og om litteraturanalysens seks hoveddimensioner: udsigelse, narrativitet, komposition, billedsprog, rytme og tematik. Du lærer at beskrive og analysere litterære tekster med metodologisk bevidsthed og brug af faglig terminologi. Du lærer desuden at formidle dine analytiske iagttagelser og reflektere teoretisk og metodologisk over andres analyser.

 

Fællesforelæsninger E19: Mandage 8-10 i auditorium 23.0.50

Dato

Forelæser og emne

2/9

Sune Auken: Hvad er litteraturanalyse, og hva’ faen kan man brug det til?

9/9

Erik Skyum-Nielsen: Novelleteori

16/9

Jan Rosiek: Lyrik. Genre, sprog, teori.

23/9

Bo Jørgensen: Metaforteori

30/9

Erik A. Nielsen: Drama og dramateori

7/10

Marianne Stidsen: Litteraturen og samfundet.

14/10

EFTERÅRSFERIE: Ingen undervisning.

21/10

Krista Greve Rasmussen: Litteraturanalyse og litteraturhistorie

28/10

Johnny Kondrup: En tekst er aldrig uskyldig. Om udgavers og varianters betydning for tekstanalysen.

4/11

Jan Aage Rasmussen: Den litterære bevidsthed

11/11

Sune Auken: Genre og fortolkning

18/11

Erik Skyum-Nielsen: Rytmen i poesien. Fra ældre til nyere metrik.

25/11

Krista Greve Rasmussen: Digital poesi. m.m.

2/12

Sophie Wennerscheid: ”Litteratur og intermedialitet”.

9/12

Jacob Ølgaard Nyboe: Genre og paratekst

 

 

Engelsk titel

Literary Analysis

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen
 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2 bundne hjemmeopgaver på i alt 11-15 normalsider
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5