DAN; Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.


Færdigheder i:

 • videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.
   

Kompetencer i:

 • selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 14
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206