DAN; Videnskabsteori og metode

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • humanistisk videnskab, herunder især humanistisk videnskabsteori og dens manifestation inden for fagets discipliner: Sprog, litteratur og medier.


Færdigheder i:

 • videnskabsteoretisk at begrunde valget mellem forskellige metoder til løs-ning af et danskfagligt problem.
   

Kompetencer i:

 • selvstændig refleksion over humanistisk videnskab, som den udfolder sig i danskfaget.

 

 

Fællesforelæsning i auditorium 23.0.50

Videnskabsteori 1: mandag 17/2, kl. 14.00 – 16.00

Svend Skriver: Almen videnskabsteori

LÆS: Indledningen til Collin og Køppes Humanistisk videnskabsteori (3. udg.) samt Aage Henriksens “Om faget dansk” fra “Den intellektuelle” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 2: mandag 2/3, kl. 14.00 – 16.00

Jan Aage Rasmussen: Semiotik og strukturalisme

LÆS: Ferdinand de Saussure: ”Lingvistikkens objekt” samt Algirdas Julien Greimas: ”Grundtræk af en narrativ grammatik” i kompendium til forelæsninger

LÆS: Link til relevante tekster lægges ud på Absalon i fællesrummet

 

Videnskabsteori 3: mandag 16/3, kl. 14.00 – 16.00

Jan Aage Rasmussen: Psykoanalyse

LÆS: tekst om psykoanalyse i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 4: mandag 30/3, kl. 14.00 – 16.00

Bo Jørgensen: Fænomenologi

LÆS: Dan Zahavis kapitel om fænomenologi i Humanistisk videnskabsteori (3. udg.)

 

Videnskabsteori 5: mandag 20/4, kl. 14.00 – 16.00

Svend Skriver: Hermeneutik

LÆS: Søren Kjørup: ”Hermeneutikken” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 6: mandag 4/5, kl. 14.00 – 16.00

Bo Jørgensen: Poststrukturalisme og dekonstruktion

LÆS: Paul de Man: ”Semiologi og retorik” i kompendium til forelæsninger

 

Videnskabsteori 7: mandag 18/5, kl. 14.00 – 16.00.

Jan Aage Rasmussen: Marxisme, kritisk teori og konstruktivisme

LÆS: Erik Nielsen: ”Den litterære fortolknings nødvendighed” i kompendium til forelæsninger

 

 

 

Engelsk titel

Method and Theory of Science

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

 

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve (dialog)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Total
 • 206