DAN; Moderne litteratur og litteraturteori + fællesforelæsning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og formidlingsmæssig kompetence i forhold til dansk litteratur efter ca. 1870.

 

Fællesforelæsninger E19:

1.  3/​9                  Litteratursociologi og Det moderne gennembrud (Jens Bjerring-Hansen)

2.  10/​9                Nordisk litteratur og kulturvidenskab (Sophie Wennerscheid)

3.  17/​9                Hermeneutik (Svend Skriver)

4.  24/​9                Biografisk metode - med Georg Brandes' Kierkegaard-biografi (1877) som eksempel (Johnny Kondrup)

5.  1/​10                Avantgarde og modernisme – og formalisme som litteraturteori (Torben Jelsbak)

6.  8/​10                Narratologi (Gorm Larsen)

(Efterårsferie)

7.  22/​10               Heretica og den eksistentielle litteraturbetragtning (Marianne Stidsen)

8.  29/​10               Fjernlæsning (Jens Bjerring-Hansen)

9.  5/​11                 Postkolonialisme (Jens Kramshøj Flinker)                      

10. 12/​11              Feminisme og queer-teori (Mons Bissenbakker)

11. 19/​11              Performativ biografisme og autofiktion (Bo Jørgensen)

12. 26/​11              Læserreception og empirisk læseforskning (Jacob Ølgaard Nyboe)

13. 3/​12                Litterær stedteori og den rumlige vending (Jan Rosiek)

14. 10/​12              Økokritik (Jens Kramshøj Flinker)

Engelsk titel

Modern Literature and Literary Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her.

 

 

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5