DAN; Sprog 3 – Semantik, interaktionsanalyse og sprogteori + fællesforelæsninger

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af:

 • (teorier om) sproglig betydning, interaktion, genre, argumentation samt generel sprogteori.


Færdigheder i at:

 • analysere enkeltord i deres betydninger og afdække og diskutere betydningsstrukturer i forelagte sammenhængende tekster, herunder argumenter
 • analysere samtaleforløb og placere en sprogprøve i den eller de relevante genre(r)
 • formulere et sprogligt problem og give et begrundet forslag til at løse det
 • udnytte relevante it-ressourcer.


Kompetencer i at:

 • forholde sig kritisk og teoretisk reflekteret til betydning og interaktion.

 

Fællesforelæsning E19:

Engelsk titel

Language 3 – Semantics, Interaction Analysis, and Linguistic Theory

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

Studieordningen findes her.

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forelæsninger
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5