ÅU DAN; Grammatik og tekst

Kursusindhold

Grammatik og tekst fokuserer på sprogvidenskabens discipliner, dansk morfologi og syntaks, dansk skriftsprogsnorm og grundlæggende teorier inden for skriftlig og mundtlig fremstilling. Du lærer at analysere danske tekster grammatisk og retorisk og gøre rede for forskellige teksttypers opbygning og genremæssige karakteristika. Du opnår desuden kompetence i at forholde dig kritisk, præcist og fagligt reflekteret til teksters udformning fra de mindste til de største betydningsbærende dele, og i at formulere dig præcist, nuanceret og genrebevidst på mundtligt såvel som skriftligt dansk.

 

 

Engelsk titel

Grammar and Text

Målbeskrivelse

Kurset giver den studerende:

Viden om og forståelse af

  • dansk morfologi og syntaks
  • grundlæggende teorier og metoder inden for skriflig og mundtlig fremstilling, herunder tekstlingvistik, retotisk analyse og argumentation
  • dansk skriftsprogs norm og dennes sproglige og samfundsmæssige fundering
  • sprogvidenskabens genstandsområde, herunder de forskellige niveauer i sprogbeskrivelsen, og forholdet mellem dens kernediscipliner samt forskellen mellem deskiptive og normative tilgange til sprog.

 

 

 

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen

Studieordningen findes her

Holdundervisning og fællesforelæsninger

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 48
  • Total
  • 48