AUD; Fordybelseskursus C: Rehabilitering af børn med høretab

Kursusindhold

Kurset omhandler børn med høretab. Der tages udgangspunkt i 9 overordnede emner:

1. Baggrundsviden: Neurologiske aspekter, hørelse og høretab,

2. Høreteknologi,

3. Typiske udfordringer for og hos børn med høretab,

4. Høretekniske hjælpemidler i hjem, institution og skole,

5. AVT til familier

6. Forældreperspektivet,

7. Auditive verbale strategier anvendt i skolen,

8. Pædagogiske tiltag i institution og skole,

9. Samarbejde omkring barnet.


Kurset vil foregå i Decibels lokaler (Landsforeningen for børn og unge med høretab), Rygårds Allé 43, 2900 Hellerup.

Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation C

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Eksempler på litteratur:

Dornan, D., L. Hickson, og B. Murdoc. (2010). Is auditory verbal therapy effective for children with hearing loss? The Volta review, 2010:110

 

Estabrooks, W. et al. (Ed). (2016). Auditory Verbal Therapy, for young children with hearing loss and their families, and the practioneers who guide them. San Diego, CA: Plural Publishing inc.

 

Flexer, C. (2011). Cochlear Implants and neuroplasticity: linking auditory and practice. Cochlear Implants International, 2011:12

 

Percy-Smith, L. (2016). Born deaf – growing up hearing. Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation in Denmark. Ph.D dissertation, 2016.

 

Percy-Smith, L., et al. (2017). Auditory verbal habilitation is associated with improved outcome for children with cochlear implant. Cochlear Implants International, 2017:19

 

Sharma, A., Campbell, J., & Cardon, G. (2015). Developmental and compensatory plasticity in deafness: evidence from the P1 and N1 Cortical Auditory Evoked Potential in cochlear implanted children. International Journal of Psychophysiology, 95(2): 135-144.

 

Rekkedal (2013). Teachers' use of assistive listening devices in inclusive schools. Scandinavian Journal of Disability Research, 16:4, 297-315.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 105
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 73
  • Total
  • 206