AUD; Fordybelseskursus C: Inferensdragning i første- og andetsprogslæsning

Kursusindhold

Kurset introducerer til elevlæseres inferensdragning i læsning og vanskeligheder med det, når der læses på et førstesprog henholdsvis et andetsprog. Herunder beskæftiger kurset sig med:

 • Undervisning i inferensdragning,
 • afdækning af elevens forudsætninger for inferensdragning,
 • relaterede læseforståelseskomponenter som ordkendskab og monitorering.
Engelsk titel

Second language reading and inference

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • identificere relevant forskningslitteratur om elevers inferensdragning i læsning og selvstændigt finde sammenhænge i litteraturen,
 • vurdere om vanskeligheder i læseforståelse kan skyldes problemer med inferensdragning på et sikkert teoretisk grundlag,
 • formulere begrundede indsatser til styrkelse af elevers inferensdragning på et sikkert teoretisk grundlag.


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende:

Eksaminanden kan:

 • identificere relevant forskningslitteratur om elevers inferensdragning i læsning,
 • vurdere om vanskeligheder i læseforståelse kan skyldes problemer med inferensdragning med reference til relevant teori,
 • formulere begrundede indsatser til styrkelse af elevers inferensdragning med reference til relevant teori.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2008-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning

Eksempler på litteratur

 

 • Chen, X., Dronjic, V., Helms-Park, R., & Baladzhaeva, L. (2016). Reading in a second language : cognitive and psycholinguistic issues. New York: Routledge
 • Kieffer, M. J., & Lesaux, N. K. (2012). Knowledge of words, knowledge about words: Dimensions of vocabulary in first and second language learners in sixth grade. Reading and Writing, 25(2), 347–373.
 • O’Brien, E. J., Cook, A. E., & Lorch, R. F. (2015). Inferences during reading. Cambridge: Cambridge University Press
ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206