AUD; Fordybelseskursus A: Interventionsmetoder i afasibehandling

Kursusindhold

Kurset giver teoretisk og praktisk viden om udvalgte metoder til rehabilitering af afasi, herunder metodernes evidensbasering og teoretiske fundering, målgrupper, praktisk tilrettelæggelse af undervisningen samt egnede tests og redskaber til vurdering af udbytte. Der fokuseres på at gå i dybden med udvalgte metoder, som fokuserer på forskellige niveauer og faktorer ud fra en ICF-baseret tilgang til rehabilitering.
 

DATO

ANTAL TIMER

EMNE OG UNDERVISER

5.9

Kl. 12-15

3 t

Introduktion til kurset v. LRJ

Øvelsestime (KL. 14-15)

12.9

Kl. 12-15

3 t

 

 

Repetition af SCA samt kommunikationsstøtte med grafisk facilitering

LRJ og Maria Skov Struve Christensen, Center for Hjerneskade

19.9

Kl. 12-15

3 t

Pårørende-arbejde og motivering af pårørende til at ændre egen kommunikationsadfærd

Dorthe Mohaban, Center for Specialundervisning for Voksne i København

26.9

Kl. 12-15

3 t

 

Kommunikativ tilgængelighed af test og materiale til personer med afasi

Charlotte Krogh, Kommunikationscentret i RegionH

3.10

Kl. 10-15

5 t

 

Afasigrupper med kommunikativt og psykosocialt fokus (workshop)

Mette Hougaard Villadsen, Center for Handicap og Kommunikation i Århus

10.10

Kl. 10-15

5 t

Constraint-induced language therapy og videreudviklinger heraf (workshop)

Lisbeth Frølund Kristensen, Hammel Neurocenter

17.10

FERIE

 

24.10

Kl. 10-15

5 t

Semantic Feature analysis in rehabilitation of word finding deficits (workshop)

International foredragsholder, aftale ikke på plads endnu

Afholdes i uge 43 ELLER i uge 44

 

31.10

Kl. 10-15

 

 

eller 12-15

5 t

 

eller

 

3 t.

Semantic Feature analysis in rehabilitation of word finding deficits (workshop)

International foredragsholder, aftale ikke på plads endnu

Afholdes i uge 43 ELLER i uge 44

 

Opsamling og eksamen v. LRJ

Øvelsestime (kl. 14-15)

7.11

Kl. 12-15

eller afholdt ugen før

3 t.

Opsamling og eksamen v. LRJ

Øvelsestime (kl. 14-15)

 

Engelsk titel

Rehabilitation of aphasia

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • demonstrere godt kendskab til væsentlige guidelines om rehabilitering af afasi
 • demonstrere indgående kendskab til udvalgte rehabiliteringsmetoders fundering i forskningsevidens
 • indplacere de udvalgte rehabiliteringsmetoder i en overordnet teoretisk ramme
 • vurdere metodernes anvendelighed i forhold til konkret cases
 • foreslå relevante baseline og outcome mål ved anvendelsen af bestemte metoder
 • videreformidle sine overvejelser om ovenstående punkter på en velbegrundet måde for kolleger


Kursusspecifikke mål for BA-tilvalgsstuderende:

Eksaminanden kan:

 • demonstrere indgående kendskab til udvalgte rehabiliteringsmetoders fundering i forskningsevidens
 • indplacere de udvalgte rehabiliteringsmetoder i en overordnet teoretisk ramme
 • vurdere metodernes anvendelighed i forhold til konkret cases
 • foreslå relevante baseline og outcome mål ved anvendelsen af bestemte metoder
 • videreformidle sine overvejelser om ovenstående punkter på en velbegrundet måde for kolleger

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2008-ordningen

BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse i form af 75% fremmøde i alle lektioner og deltagelse i øvelser.

Undervisningen vil fortrinsvis ligge samlet på hele dage med inviterede eksterne gæsteundervisere. En mindre del af undervisningen kan varetages af internationale gæsteforelæsere og vil derfor foregå på engelsk.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forelæsninger
 • 11
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 62
 • Total
 • 206