AUD; Fordybelseskursus A: Logopædisk stemmeundervisning

Kursusindhold

I fordybelseskurset i logopædisk stemmeundervisning vil der blive lagt fokus på den evidens, der findes for effekten af logopædisk stemmeundervisning i form af videnskabelige undersøgelser og de interventionsmetoder, som disse har studeret. Vi kommer også at belyse de dele af stemmeområdet, hvor evidensen er svag, eller mangler helt, og identificere mulige undersøgelser, der ville kunne afhjælpe denne mangel.

Begrebet ’klinisk ekspertise’ inden for evidensbaseret praksis vil gennemgås og dermed også de praktiske tiltag, der ligger i udformning, rækkefølge og indhold i undervisningsforløb til voksne med stemmelidelser.

Der vil arbejdes med praktiske øvelser inden for blandt andet stemmebevidsthed, respiration, kropsholdning, afspænding, intensitet, stemmeleje, artikulation, resonans samt overføring. Forskellige specifikke metoder vil gennemgås med henblik på oprindelse, fysiologisk hensigt samt gennemgang af publiceret forskning. Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i fremlæggelse af litteratur samt i praktiske øvelser både individuelt, i par samt i grupper. Der kommer evt. til at indgå undervisning af patienter med funktionelle stemmelidelser.

Engelsk titel

Audiologopedic Specialisation A

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Kursusspecifikke mål for KA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • læse litteraturen selvstendigt og udnytte den opnåede viden i et teoretisk og praktisk perspektiv.
 • demonstrere godt kendskab til konkrete øvelser inden for logopædisk stemmeundervisning, samt disse øvelsers formål og forventede effekt.
 • demonstrere indgående kendskab til de forskellige øvelsers bagvedliggende teoretiske ramme.
 • demonstrere kendskab til mere overordnede metoder (Accentmetoden, Confidential Voice Therapy, Verbal Instruction Model)
 • vurdere øvelsers og metoders anvendelighed i forhold til symptom og diagnoser
 • demonstrere indgående kendskab til eksempler på evidens for, at logopædisk stemmeundervisning har en effekt, og på hvilke områder evidensen er svag.
 • formidle den opnåede viden fra forskningslitteraturen til kolleger.


Kursusspecifikke mål for BA-studerende:

Eksaminanden kan:

 • læse litteraturen og udnytte den opnåede viden i et teoretisk og praktisk perspektiv.
 • demonstrere kendskab til konkrete øvelser inden for logopædisk stemmeundervisning, samt disse øvelsers formål og forventede effekt.
 • demonstrere kendskab til de forskellige øvelsers bagvedliggende teoretiske ramme.
 • demonstrere kendskab til mere overordnede metoder (Accentmetoden, Confidential Voice Therapy, Verbal Instruction Model)
 • vurdere øvelsers og metoders anvendelighed i forhold til symptom og diagnoser
 • demonstrere kendskab til eksempler på evidens for, at logopædisk stemmeundervisning har en effekt, og på hvilke områder evidensen er svag.
 • formidle den opnåede viden fra forskningslitteraturen til kolleger.

 

Studieordning

Kurset kan læses under følgende studieordninger på Audiologopædi:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen
2008-ordningen


BA-tilvalg:

2019-ordningen

Alle studieordningerne findes her

Holdundervsining

Forudsætningsfag: Kurset forudsætter bestået eksamen i Stemme, stemmelidelser og stammen, Talens akustik samt Anatomi og fysiologi 1 og 2.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 105
 • Holdundervisning
 • 28
 • Undervisningsforberedelse
 • 73
 • Total
 • 206