AUD; Læsning I: Skriftsproglige færdigheder

Kursusindhold

Kurset handler om tilegnelse af skriftsproglige færdigheder og tegn på vanskeligheder i denne proces. Det strækker sig fra tidlige forudsætninger for læsning og stavning til videregående læsning. Det drejer sig om de væsentlige komponenter og disses udvikling i læse- og staveprocessen, om faktorer af betydning for teksters ”læsevenlighed” og desuden kendetegn i læsning og stavning hos elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder testning og observation til identificering og afgrænsning af vanskeligheder.

Engelsk titel

Reading I: Literacy abilities

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2008-ordningen

BA-tilvalg:
 

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her

Holdundervisning med aktiv deltagelse

For alle studerende, som har et kendskab til sprogbeskrivelse af dansk (fonetik, morfologi, syntaks) svarende til 15 ECTS på BA-niveau - og til psykolingvistik svarende til mindst 7,5 ECTS. Desuden er et elementært kendskab til statistik en fordel.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 75
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 127,5
  • Total
  • 412,5