AUD; Audiologi I: Medicinsk og teknisk audiologi

Kursusindhold

Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:

1. Psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3.Teknisk audiologi som vil foregå på Lingvistisk Laboratorium

Engelsk titel

Audiology I: Medical and Technical Audiology

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Kandidatuddannelser:

2019-ordningen

2008-ordningen
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen


Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse

Studiemønsteret er kun for studerende med grundfagsuddannelse i Audiologopædi.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Total
  • 412,5