AUD; Stemme, stemmelidelser og stammen

Kursusindhold

Kurset består af de to fag 'Stemme og stemmelidelser' samt 'Stammen'. I begge fag lærer man om talelidelsers opståen og fremtrædelsesformer. For dertil at kunne planlægge og gennemføre hensigtsmæssige logopædiske undervisningsforløb for disse borgere, kræves et godt kendskab til forskellige øvelsers hensigt, gennemførelse og effekt. Kurset består af forelæsninger, praktik, klinikundervisning på Køge sygehus samt personlig stemmedannelse på mindre hold.

Engelsk titel

Voice and fluency disorders

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Forelæsninger og holdundervisning med aktiv deltagelse blandt andet i form af
auditiv træning af de studerende. Desuden indgår praktikundervisning.

Inden prøven aflægges i dette fag, skal prøverne i Anatomi og fysiologi I og II være bestået.

Til faget stemme og stemmelidelser er der en praktik på 5-15 timer. Praktikken skal gennemføres, som en del af eksamen. Efter praktikken skal den studerende være blevet sat bedre i stand til at

• tilrettelægge og gennemføre undersøgelse og undervisning af både børn og voksne med stemme- og talevanskeligheder
• demonstrere indsigt i den løbende evaluering af klienterne
• redegøre for undervisningsmetoder og -materialer.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5