AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Kursusindhold

Kurset er et tværgående kursus, som giver indsigt i og redskaber til at arbejde med mennesker, hvor de kommunikative funktionsnedsættelser i udstrakt grad har indflydelse på deres og omgivelsernes liv. Kurset spænder derfor fra de samfundsmæssige aspekter som lovgivning og konventioner, over de sociale og psykologiske aspekter ved store funktionsevnenedsættelser og til konkrete logopædiske (specialpædagogiske) metoder og værktøjer i arbejdet med børn og voksne med et relativt svært kommunikationshandicap.

Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:

Bacheloruddannelser:
 

2012-ordningen


Studieordningen findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206