AUD; Anatomi og fysiologi II

Kursusindhold

Fagelementet drejer sig om kommunikationsprocessens anatomiske og fysiologiske grundlag med fokus på øret og hørelsen.

Eksaminanden kan:

Beskrive artikulation, neurofysiologi, neuroanatomi og ørets anatomi og lydopfattelse indgående.

Beherske medicinsk terminologi, basale biologiske begreber, cytologi og vævslære.

Beskrive lunger og respirationsfysiologi fejlfrit.

Vise grundigt kendskab til larynx’ anatomi og stemmedannelse.

Engelsk titel

Anatomy and physiology II

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206