AUD; Sprog og psykologi II

Kursusindhold

Dette redskabsfag drejer sig om normal sprogopfattelse og sprogproduktion og om udviklingen af disse funktioner.

 

Eksaminanden kan

 • redegøre indgående for væsentlige processer i normal sprogproduktion (tale og skrive) og sprogopfattelse (lytte og læse)
 • beskrive metoder i undersøelsen af dem, herunder test af sprogligt niveau
 • sammenholde en teoretisk model af sprogproduktion og sprogopfattelse med undersøgelsesdata.
Engelsk titel

Language and psychology II

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206