AUD; Anatomi og fysiologi I

Kursusindhold

Anatomi og fysiologi udgør det basale fundament i forståelsen af kroppens funktioner, med særlig vægt på respirationssystemen, stemmedannelse, lydopfattelse samt basal neuroanatomi.

Undervisningsformen er forelæsninger med gennemgang af de anatomiske strukturer og de fysiologiske mekanismer. Der vil endvidere blive berørt visse sygdomstilstande i relation til ovenstående.

Der forventes en stor mængde udenadslære.

Engelsk titel

Anatomi and Physiology I

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål
Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:
2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i minimum 80% af undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206