AUD; Den tidlige sproglige udvikling

Kursusindhold

Fagelementet drejer sig om børns sprogtilegnelse og karakteren af det tidlige ordforråd. Du lærer at analysere småbørns ytringer, at identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling. Indsigterne af dette fagelement er en forudsætning for arbejdet med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi).

 

Eksaminanden kan:

 • redegøre for pludren og pludreniveau, kommunikationsfremmende interak-tionsformer mellem forældre og barn samt tilegnelse og karakter af det tidlige ordforråd
 • Analysere småbørns ytringer både med og uden betydning
 • Identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling.
Engelsk titel

Children's early language development

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206