AUD; Den tidlige sproglige udvikling

Kursusindhold

Fagelementet drejer sig om børns sprogtilegnelse og karakteren af det tidlige ordforråd. Du lærer at analysere småbørns ytringer, at identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling. Indsigterne af dette fagelement er en forudsætning for arbejdet med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi).

 

Eksaminanden kan:

 • redegøre for pludren og pludreniveau, kommunikationsfremmende interak-tionsformer mellem forældre og barn samt tilegnelse og karakter af det tidlige ordforråd
 • Analysere småbørns ytringer både med og uden betydning
 • Identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling.
Engelsk titel

Children's early language development

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningen findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 105
 • Eksamensforberedelse
 • 59
 • Total
 • 206

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HAUB0002FU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Elbro   (2-71734e76837b3c79833c7279)
Gemt den 26-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students