AUD; Den tidlige sproglige udvikling

Kursusindhold

Fagelementet drejer sig om børns sprogtilegnelse og karakteren af det tidlige ordforråd. Du lærer at analysere småbørns ytringer, at identificere milepæle i den tidlige sproglige udvikling samt vurdere, om der er behov for intervention i tilfælde af mistanke om forsinket sproglig udvikling. Indsigterne af dette fagelement er en forudsætning for arbejdet med sproglige udviklingsvanskeligheder (dysfasi).

Engelsk titel

Children's early language development

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen
 

Studieordningerne findes her

Holdundervisning

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206