AUD; Sprog og psykologi I

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med de psykologiske forudsætninger for tilegnelsen og anvendelsen af sprog. Der introduceres til teorier inden for primært udviklingspsykologi og kognitionspsykologi, særligt med fokus på barnets kognitive evner og den tidlige udvikling af socialitet og kommunikativ formåen, som danner fundamentet for erhvervelsen af sprog.

I løbet af kurset vil den studerende stifte bekendtskab med en række forskellige temaer fra psykologien, heriblandt emner som sprog og hjernen, opfattelse af sproglyde, opmærksomhed, intelligens, samt den interaktionen imellem omsorgsgiver og det lille spædbarn. Fællesnævneren for vores indfaldsvinkel til denne brede vifte af emner vil hver gang være deres betydning for menneskers tilegnelse og anvendelse af sprog.

Engelsk titel

Language and psychology I

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Den studerende forventes i gruppe at gennemføre en mindre empirisk undersøgelse efter underviserens vejledning og at fremlægge hypotese, metode, resultater og at diskutere dem for holdet. Desuden forventes den studerende i gruppe at udforme en mindre skriftlig rapport (en fri skriftlig hjemmeopgave) fra undersøgelsen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (jf. særlige bestemmelser i studieordningen ved ikke ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Total
  • 206