AUD; Sprogvidenskab I

Kursusindhold

Kurset består af to sideløbende dele: En fonetik- og en grammatikdel.

Fonetikdelen handler om de lyde vi frembringer når vi taler med hinanden: Hvordan fungerer taleorganerne, og hvad er det helt præcis de gør når vi siger forskellige lyde? Hvordan ser de resulterende lydbølger ud? Og hvordan opfattes de af den der lytter? Man lærer også om lydskrift, som er et vigtigt redskab når man arbejder med udtale og udtalevanskeligheder. Fokus vil være på de almindelige udtaler af danske ord – men der vil også være eksempler på ualmindelige udtaler og eksempler fra mange andre sprog end dansk.

Grammatikdelen handler om hvordan sprog fungerer som kommunikationsredskab og identitetsmarkør. Fokus ligger på hvordan vi i daglig tale bygger ord op og sætter dem sammen i sætninger, og hvordan det gør os i stand til formidle både simple og komplicerede tanker. Undervejs lærer man redskaber til at analysere ord og sætningsopbygning. Disse redskaber gør det muligt at beskrive velfungerende sprog. Men redskaberne er også en forudsætning for at kunne beskæftige sig professionelt med ikke-velfungerende sproglige færdigheder.

Engelsk titel

Linguistics I

Uddannelse

Audiologopædi

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen:

2019-ordningen

2012-ordningen


Studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. I løbet af semestret forventes den studerende at besvare mindre skriftlige hjemmeopgaver

Til grammatik skal bogen Dæmonernes Port af Erik Hansen bruges. Man kan også anskaffe sig Perleporten af Heltoft, Hansen og Thoregaard om grundlæggende grammatik.

Der vil yderligere blive udarbejdet et kompendium som kan købes ved studiestart.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Bunden skriftlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Total
  • 412,5