Society A (Assyriology)

Course content

This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history and archaeology.

Students also have to sign up for the course: "Introduction to Comparative Studies of Ancient Civilizations".

Education

Fagstudieordning Bacheloruddannelserne i assyriologi, nærorientalsk arkæologi og ægyptologi (Mellemøstens sprog og samfund), 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i assyriologi, nærori-entalsk arkæologi og ægyptologi, 2019

 

 

Learning outcome

BA 2019-studieordning
Samfund A (aktivitetskode HASB00531E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10101E)

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, om end der også vil være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.

J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994) samt supplerende litteratur

ECTS
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assessment
  • Category
  • Hours
  • Preparation
  • 328,5
  • Lectures
  • 84
  • English
  • 412,5