ÅU ARAB, Arabisk grammatisk propædeutik (fjernundervisning) (F20)

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der allerede er blevet arbejdet med ud fra en mere kommunikativ synsvinkel i arabisk kommunikativ propædeutik. Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem. Arabisk grammatisk propædeutik er et supplement til arabisk kommunikativ propædeutik. Bestået arabisk kommunikativ propædeutik og arabisk grammatisk propædeutik giver adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold.

Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

BA 2015-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk. 


Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning
Arabisk grammatisk propædeutik (aktivitetskode HARÆ00051E)
 

 

Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale

Den studerende skal have kundskaber i arabisk svarende til A niveau i gymnasiet eller tilsvarende, dvs. kunne læse, skrive og forstå enkle tekster samt kunne samtale om emner med relation til de læste tekster.

Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt vejledningsgange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien. Det meste af forløbet foregår som selvstudium, hvor underviseren retter opgaver.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0