ÅU ARAB, Arabisk grammatisk propædeutik (selvstudium med vejledning) (E19)

Kursusindhold

Udgangspunktet for det grammatiske arbejde på kurset er de tekster, der allerede er blevet arbejdet med ud fra en mere kommunikativ synsvinkel i arabisk kommunikativ propædeutik. Det grammatiske arbejde med sproget på arabisk grammatisk propædeutik har et analytisk sigte, hvor der arbejdes med grundige analyser af morfologi, syntaks, kasus- og verbalsystem. Arabisk grammatisk propædeutik er et supplement til arabisk kommunikativ propædeutik. Bestået arabisk kommunikativ propædeutik og arabisk grammatisk propædeutik giver adgang til de andre arabiske studieelementer med et sprogligt indhold.

Engelsk titel

Arabic Grammatical Propædeutics

Uddannelse

Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med centralt fag i Arabisk, Hebraisk, Persisk eller Tyrkisk, 2015

Kurset udbydes via Åbent Universitet.

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning
Arabisk grammatisk propædeutik (aktivitetskode HARÆ0051E)

 

 

Fjernundervisning via internettet med seminarer efter aftale

Der er ingen forudsætningskrav til kurset.

Fjernundervisning og et introduktionsmøde samt en eller flere mødegange i løbet af semestret. Antallet af mødegange afhænger af deltagerantallet og aftales efter tilmeldingen med Ulla Prien.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HARÅ0001EU
ECTS
10 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Pris

2500 kr.

Skemagruppe
Fjernundervisning. Møde 1 gang er lørdag den 7. september 16-18, se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Ulla Prien   (5-72746b6770426a776f306d7730666d)
Underviser

Ulla Prien, prien@hum.ku.dk

Gemt den 27-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students