AFLYST: ØST, Fagteori (F20)

Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Engelsk titel

CANCELLED: Theory

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
  • Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Målbeskrivelse

KA Russisk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HPLK03311E)

Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.

Aftales mellem underviser og studerende.

Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • Total
  • 206,25