ØST, Fagteori (E19)

Kursusindhold

Se beskrivelse i studieordning.

Uddannelse

Studieordning for kandidatuddannelsen i Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Studieordning for kandidatuddannelsen i Polsk Sprog og Kultur 2008-ordningen

Målbeskrivelse

KA Russisk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HRUK03311E)

KA Polsk, 2008-studieordning:
Fagteori (fagelementkode HPLK03311E)

Vejledning ud fra den studerendes valg af fagteorier.

Aftales mellem underviser og studerende.

Det anbefales at anvende fagteorifaget som optakt til specialet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Projektarbejde
  • 178,25
  • Vejledning
  • 28
  • Total
  • 206,25