AFLYST: ØST, Sprogfærdighed, bkms (E19)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor der et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog og der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog således at kursusdeltagerne opøver færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl.

Engelsk titel

CANCELLED: Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03601E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af hold diskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • Total
  • 412,5