AFLYST: ØST, Sprogfærdighed, bkms (E19)

Kursusindhold

Undervisningen tager udgangspunkt i emner, som afspejler aktuel offentlig debat i et eller flere lande, hvor der et eller flere af sprogene bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk anses for nationalsprog og der fokuseres med afsæt i disse emner på tilegnelse af et eller flere af disse nært beslægtede sprog således at kursusdeltagerne opøver færdigheder i at kunne referere og diskutere de pågældende emner med en adækvat brug af det pågældende sprog uden menings- eller kommunikationsforstyrrende sproglige fejl.

Engelsk titel

CANCELLED: Language Proficiency

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning: 
Bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk sprogfærdighed (aktivitetskode HBAK03601E)

Undervisningen foregår som holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af hold diskussion, individuelle oplæg, dialog mellem underviser og studerende samt skriftlige afleveringer

Materialer udleveres løbende i forbindelse med undervisningen

BA i Østeuropastudier med specialisering i Balkanstudier og/eller bosnisk/​kroatisk/​montenegrinsk/​serbisk eller tilsvarende

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 356,5
 • Forelæsninger
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEK0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7367787a73676a79466e7b7334717b346a71)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 20-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students