ØST, Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F20)

Kursusindhold

Skriftlige oversættelsesøvelser fra dansk til bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk og andre former for skriftlig sprogproduktion på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk eller serbisk

Gennemgang af sætningstyper, ordstilling/ledstilling, tempusfølge, aspektbrug, modusbrug, diatese, kasusbrug mm.

Ugentlige afleveringer af skriftlige oversættelser med efterfølgende gennemgang

Engelsk titel

Written Communication in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01321E)

BA 2015-studieordning:
Skriftlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (aktivitetskode HBAB00751E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Skriftlig kommunikation på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk, serbisk (aktivitetskode HBAB10211E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af skriftlige øvelser.

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164,25
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 206,25