ØST, Mundtlig kommunikation på russisk (F20)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder, de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på russisk.

Engelsk titel

Oral Communication in Russian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning Bachelortilvalget i østeuropastudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB01201E)

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på russisk (aktivitetskode HRUB00731E)

BA tilvalg 2019-ordning:
Mundtlig kommunikation på russisk (aktivitetskode HRUB10151E)

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af oplæsning, svar på spørgsmål, oplæg og dialog mellem underviser og studerende.

Materiale lægges i Absalon ved kursusstart

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i russisk propædeutik 2

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164,25
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 206,25