ØST, Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (F20)

Kursusindhold

I dette kursus bygges der videre på de færdigheder de studerende har erhvervet sig på uddannelsens tre foregående semestre. Der arbejdes således videre med auditiv sprogforståelse og mundtlig sprogproduktion på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk

Teksterne og mediefilerne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kursus i Skriftlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk

Engelsk titel

Oral Communication in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i østeuropastudier 2019
 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
 • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i østeuropastudier, 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01311E)

BA 2015-studieordning:
Mundtlig sprogfærdighed på bosnisk/kroatisk/serbisk (aktivitetskode HBAB00731E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Mundtlig kommunikation på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB10201E )

Konversationsøvelser, oplæsningsøvelser, auditive øvelser

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 164,25
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 206,25