ØST, Oversættelse fra russisk til dansk (E19)

Kursusindhold

Se studieordning.

Engelsk titel

Translation from Russian into Danish

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2015-ordningen
 • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen
 • Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2018-studieordning:
Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (aktivitetskode HRUB01171E)

BA 2015-studieordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (aktivitetskode HRUB00721E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Oversættelse fra russisk til dansk (aktivitetskode HRUB10161E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:

• Øvelser i oversættelse fra russisk til dansk med fokus på kontrastive problemstillinger og ordbogsbenyttelse.
• Gennemgang af russisk morfologi og syntaks
• Grammatiske øvelser med analyse af ordformer, syntagmer og sætninger

Oplysninger om litteratur gives i forbindelse med undervisningen og/eller via Absalon

Kendskab til russisk svarende til bestået eksamen i Russisk propædeutik B

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 150,25
 • Forelæsninger
 • 56
 • Total
 • 206,25