ØST, Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (E19)

Kursusindhold

På kurset trænes deltagerne i at læse og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk samt i at identificere problemstillinger i relation til de læste tekster og andre kilder.

Herunder opøves endvidere færdighed i at sondre mellem de fire sprog i henhold til lydlige, ordforrådsmæssige, grammatiske og retskrivningsmæssige særtræk.

Desuden skal deltagerne opnå en grundlæggende viden om et fagligt genstandsfelt, såvel aktuelt som i historisk perspektiv, gennem realkommentar til teksten eller kilden og er på dette grundlag i stand til at videregive deres egen indsigt til andre. I undervisningen arbejdes der med læsning, forståelse og oversættelse af og kommentarer til materiale bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk, herunder tekster samt film- og videosekvenser og lydfiler.

Engelsk titel

Understanding Text in Bosnian/Croatian/Montenegrin/Serbian

Uddannelse

Udbydes efter

 • Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på bachelorniveau med centralt fag i Balkanstudier, Grækenlandsstudier, Polsk eller Russisk, 2015-ordningen
 • Studieordning for bacheloruddannelsen i Østeuropastudier 2018-ordningen
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på Østeuropastudier 2019-ordningen
   
Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Tekstforståelse på bosnisk/kroatisk/serbisk (aktivitetskode HBAB00761E)

BA 2018-studieeordning:
Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB01181E)

BA tilvalg i Østeuropastudier 2019-studieordning:
Forståelse af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk (aktivitetskode HBAB10181E)
 

 

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i form af:
Arbejde med at læse/lytte til og forstå materiale på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk

Tekster og mediefiler på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk. Sproglige håndbøger

Teksterne, der arbejdes med, er affattet på bosnisk, kroatisk, montenegrinsk og serbisk og tilhører forskellige genrer, såvel den journalistiske som fag- og skønlitterære tekster, der berører samme emner som behandles på uddannelsens sideløbende kurser i ”Oversættelse til dansk af materiale på bosnisk/kroatisk/montenegrinsk/serbisk” og i ” Østeuropas aktuelle forhold”

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 178,25
 • Forelæsninger
 • 28
 • Total
 • 206,25

Kursusinformation

Undervisningssprog
Serbokroatisk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HØEB0101EU
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink herunder
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Schou Madsen   (8-7165767871656877446c7971326f7932686f)
Underviser

Martin Schou Madsen, martmads@hum.ku.dk

Gemt den 07-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students